18 d’oct. 2007

Eagle Dynamics abandona a UBI SOFT

Tot podria ser, com comenta el nostre amic Albert en el post anterior, que la nova estratègia d'Ubi Soft sigui engatusar als proveidors amb sensuals relacions públiques, però el que és cert que que Ubi té tota una història darrera de mala maror amb els desenvolupadors de jocs degut a les seves pressions i estratègies de marketing, així com especialment amb els aficionats espanyols al món de la simul·lació.


Potser més preocupada pels jocs que tenen millor difussió en el mercat de les consoles, Ubi acaba de deixar-se perdre una joia amb el grup Eagle Dynamics, pares del popular LOMAC ( únic producte capaç de fer ombra al tot-poderós FALCON4), que farts de les interferències de la distribuidora francesa han decidit desvincular-se d'ella i distribuir ells mateixos el seu esperat nou simulador de l'helicòpter Kamov KA-50 BLACK SHARK, com recentment anuncien a la web de simul·lació Escuadron69. La distribució es faria a través d'Internet ( com varen fer amb el complement de Lomac FLAMMING CLIFFS) previ pagament, malgrat també sembla que estaria disponible -però més tard- una versió física del joc.

La reflexió a fer és que de la mateixa manera que en el mercat musical, potser haurem de veure en els propers anys com moltes cases desenvolupadorers prescindeixen de les grans distribuidores. Les capacitats on-line i d'enmagatzemmatge de les modernes consoles ens fan pensar que aviat també es podria implantar en elles aquest sistema de distribució. Pagar directament als creadors dels jocs, pagar únicament pel joc ( o si ens posem en el pitjor cas: per una llicència per tenir el joc sense dret a canviar d'ordinador o a poder revendre'l), pot abaratir els costos dels productes finals, així com possibilitar que molts grups independents accedeixin al mercat amb les seves propies idees amb les mateixes possibilitats de distribució que les grans companyíes.

Crec que és un camp en el que haurem d'estar molt atents en els propers anys.